Korisnička podrška

email: [email protected]
tel.: +381 800 30 11 64 

Korespondencijska i adresa za račun

GymBeam s.r.o. - Podružnica Zagreb
Josipa Marohnića 1/1
10 000 Zagreb
Hrvatska
OIB: 84596141185
PDV ID: HR84596141185

Podaci o inozemnom osnivaču:

 GymBeam s.r.o. Rastislavova 93, 040 01 Košice, Slovačka
ID: 46 440 224
PDV ID: SK2023380447

Adresa sjedišta GymBeam-a:

GymBeam GmbH
Unter den Linden 21,
10117 Berlin, Germany

Za medije:

[email protected]
Godišnje financijsko izvješće 2022
ESG izvješće
Fotografije u print kvaliteti
 Logo u print kvaliteti

 

Radno vrijeme

Služba za korisnike Ponedjeljak - Petak 08:00-15:30  
Automatska potvrda narudžbe Ponedjeljak - Petak 00-24h  

 

Bankovni račun

Erste&Steiermärkische Bank d.d.
IBAN: HR6424020061101008822
SWIFT: RZBHHR2X